1. Informatie over de verzameling van persoonlijke gegevens en identificatie van de aanbieder

(1) Hierbij informeren wij u over de verzameling van persoonlijke gegevens bij het gebruik van deze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die persoonlijk naar u kunnen verwijzen of naar andere natuurlijke personen, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

(2) De serviceaanbieder overeenkomstig paragraaf 13 Telemedia Act (TMG) en de bevoegde instantie overeenkomstig paragraaf 3 Par. 7 Federal Data Protection Act (BDSG) is de lokale rechtspersoon van IVECO, vgl. met onze 'masthead'.

2. Verzameling van persoonlijke gegevens voor informatieve doeleinden

(1) Als u de website voor puur informatieve doeleinden gebruikt, dus als u zich geen informatie wilt laten toesturen, verzamelen wij geen persoonlijke gegevens, met uitzondering van de gegevens die uw browser ons stuurt om u in staat stellen om de website te bezoeken. Bijvoorbeeld:

(2) Verder worden er cookies op uw computer opgeslagen als u de website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op de harde schijf worden opgeslagen en waarmee bepaalde informatie naar de instantie wordt verzonden die het cookie instelt (in dit geval zijn wij dat). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze dienen ervoor om het internetaanbod gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Deze website gebruikt de volgende cookies: tijdelijke cookies (voor tijdelijk gebruik), persistente cookies (tijdgerelateerd gebruik), derde-partijcookies (van derde-partijaanbieders), flashcookies (permanent gebruik).

(4) Deze opgeslagen informatie wordt apart opgeslagen van de gegevens die eventueel verder worden ingevoerd bij ons bedrijf. De gegevens van de cookies worden in het bijzonder niet aan uw overige gegevens gekoppeld.

(5) U kunt de opslag van cookies voorkomen door de software van uw browser correct in te stellen; mogelijk kunt u in dat geval, indien van toepassing, echter niet volledig van alle functies van deze website gebruik maken.

3. Verzameling van persoonlijke gegevens via het contactformulier

We verzamelen uw persoonlijke gegevens als u ons deze ter beschikking stelt door het contactformulier in te vullen. De vermelde gegevens worden uitsluitend verwerkt en gebruikt om de gevraagd informatie beschikbaar voor u te maken. De verplichte informatie voor de behandeling van uw aanvraag is gemarkeerd. Uw gegevens worden niet voor reclamedoeleinden of marktonderzoeken verwerkt en gebruikt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

4. Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die gebruikt worden om een analyse te maken van hoe u de website gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website gaat doorgaans naar een server in de VS en wordt daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere staten waarmee een overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte is gesloten van te voren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen gaat het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar ingekort.. In opdracht van de eigenaar van de website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en om overige services te bieden aan de eigenaar van de website die samenhangen met het gebruik van de website en het internet.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht.

(3) U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder deze link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie '_anonymizeIp()'. Op deze manier worden de IP-adressen verder verwerkt in een verkorte vorm, waardoor een directe verwijzing naar de persoon kan worden uitgesloten.

(5) Het gebruik van Google Analytics wordt uitgevoerd volgens de eisen in de overeenkomst tussen de Duitse gegevensbeschermingsinstanties en Google. Informatie over de derde partij-aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht betreffende de privacy: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, evenals het privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

5. Gebruik van de Social Media Plug-ins

(1) We gebruiken op dit moment de volgende sociale media-plug-ins: Facebook, Twitter, Linkedln, Xing. We gebruiken hiervoor de zogenaamde 2-klik-oplossing. Dit betekent dat als u onze site bezoekt, er over het algemeen geen persoonlijke gegevens naar de aanbieders van deze plug-ins worden doorgestuurd. U herkent de aanbieder van de plug-in aan de markering op het grijze vak met de eerste letter. Alleen als u op één van de plug-ins klikt, worden persoonlijke gegevens doorgestuurd: Bij inschakeling van de plug-in worden de gegevens automatisch doorgestuurd naar de respectieve plug-in-aanbieder en daar opgeslagen (met US-providers in de VS). Wij hebben ook geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerkende transacties, noch zijn we ons bewust van het volledige doel van de gegevensverzameling, de doelstelling en de vervaldata van de opslag. Omdat de plug-in-aanbieder met name de gegevens verzamelt via cookies, bevelen wij aan om alle cookies te verwijderen, voordat u op het grijze vak klikt via de veiligheidsinstellingen van uw browser.

(2) Als u een plug-in activeert, ontvangt de plug-in-aanbieder de informatie die u op de bijbehorende subpagina van ons online-aanbod hebt opgeroepen. Bovendien worden de gegevens die in § 4 van deze verklaring worden vermeld overgebracht, waarbij in het geval van Facebook en Xing, volgens de informatie die door de respectieve aanbieders in Duitsland verstrekt is, alleen een geanonimiseerd IP-adres wordt verzameld. Dit wordt uitgevoerd, ongeacht of u een account bij deze plug-in-aanbieder hebt en daar bent ingelogd. Als u bij de plug-in-aanbieder bent ingelogd, dan worden deze gegevens direct aan uw account toegekend. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld een link naar de pagina aanmaakt, dan zal de plug-in-aanbieder ook deze informatie in uw gebruikersaccount opslaan en zal uw contacten hierover publiekelijk informeren. Als u de koppeling met uw profiel bij de plug-in-aanbieder wilt voorkomen, dan moet u zich afmelden voordat u de knop activeert.

(3) De plug-in-aanbieder slaat deze gegevens op als een gebruiksprofiel en gebruikt het voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het ontwerpen van zijn website op basis van de wensen. Deze evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (ook voor niet-aangemelde gebruikers) voor het plaatsen van op uw wensen afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de aanmaak van dit gebruikersprofiel, waarbij u voor de uitoefening van uw recht contact op moet nemen met de desbetreffende plug-in-aanbieder.

(4) U kunt meer informatie ontvangen over de doelstellingen en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-in-aanbieder in de gegevensbeschermingsverklaringen van deze aanbieders die hieronder zijn weergegeven. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

(5) Adressen van de respectieve aanbieders en URL's met hun privacy-aanwijzingen:

6. Recht op informatie en annulering

(1) U hebt het recht om te allen tijde informatie aan te vragen die wij over u hebben opgeslagen, evenals over de oorsprong, ontvangers of ontvangerscategorieën aan wie de gegevens zijn doorgestuurd en de doeleinden van de opslag.

(2) Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de gegevens, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

(3) Stuur alle informatie-aanvragen of bezwaren betreffende de gegevensverwerking via e-mail aan businessunitused@iveco.com of naar het adres in onze 'masthead'.

7. Gegevensbeveiliging

We handhaven de huidige technische maatregelen om de veiligheid van de gegevens te garanderen, in het bijzonder voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen de risico's met gegevensoverdrachten en tegen de gegevensverwerving door derden. Deze zijn respectievelijk aangepast aan de huidige stand van de technologie.

8. Kinderen

Wij verzamelen geen persoonlijke informatie van minderjarigen. Indien onbewust gegevens zijn verzameld, zullen we deze onmiddellijk wissen.

Abonneren op newsletter